Mapa, poloha a geografia Ekvádoru

Ekvádor sa nachádza sa v západnóm cípe Južnej Ameriky a rozkladá sa na ploche takmer 6 krát väčšej ako je naše Slovensko. Konkrétne je to 283 561 km2, čo z Ekvádoru robí 73. najväčší štát na svete. Krajinou prechádza rovník, z čoho je odvodený aj názov krajiny. Totiž synonymom pre rovník je slovo ekvátor. Vodné plochy a turisticky známe jazerá tvoria zhruba 5% povrchu celej krajiny. Ekvádor susedí len s dvoma krajinami. Na severe s Kolumbiou a na juhu s Peru. Za zmienku stojí fakt, že Ekvádor stratil zhruba dve tretiny svojej pôvodnej veľkosti z roku 1830 počas mnohých teritoriálnych sporov s oboma susedmi.

Read More

Ako vyzerá a čo symbolizuje vlajka Ekvádoru?

Dnešná podoba vlajky pochádza z dôb, keď Ekvádor bol súčasťou štátneho útvaru Veľká Kolumbia. Je odvodená od vzoru, ktorý používal osloboditeľ a generál Francisco de Miranda. Najstaršia verzia vlajky bola prvýkrát prijatá v roku 1830, neskôr pozmenená o 30 rokov neskôr. V roku 1900 bol pridaný erb, aby sa odlíšila od vlajok Kolumbie či Venezuely a s menšími zmenami je platná až do dnes.

Read More